Anders Peter cfinder

Därför får konsulterna mer trygghet och frihet i en digitaliserad konsultbransch

Medan konsulter nu har bråda dagar med att hjälpa sina kunder att digitalisera sin verksamhet för att kunna driva den smartare och mer effektivt, så är själva konsultbranschen fortfarande kvar i ett analogt och stelbent stadie. Själva poängen med att digitalisera något är att öppna upp för nya möjligheter och sammanhang, skapa en arena där resurser, behov och insikter kan förenas för att ge alla parter mer värde. Så varför segar det just i den bransch där man vet mest om digitaliseringens fördelar?

Vi ska kika lite på hur det har sett ut, vart branschen är på väg nu och hur mycket alla har att vinna på att den utvecklas. Inte minst konsulterna själva.

En flock av singelaktörer

Det finns få branscher som har så många egenföretagare som just konsultsfären. Enligt Statistiska centralbyrån har antalet egenanställda konsulter växt med 15 – 20 % per år de senaste fem åren. Inte så konstigt med tanke på att det är en yrkesroll som är som gjord för gig-ekonomin. Det är lättare att hitta uppdrag som matchar ens kompetens och behov som egen. De egenanställda konsulterna själva säger att de upplever mer frihet och kontroll, samt högre stimulans och livskvalitet.

Den här utvecklingen hänger även ihop med hur branschen har sett ut under en längre tid. När konsultmäklarna började dyka upp i mitten på 2000-talet möjliggjorde de, i kombination med högkonjunkturen, för konsulterna att bli egna. Mäklarna pressade priser och marginaler för konsultbolagen samtidigt som konsulterna själva fortfarande tjänade lika mycket. Alla var nöjda och glada, utom möjligtvis de stora bolagen som var tvungna att försöka kapa sina kostnader. Så de senaste tio åren har branschen fått allt fler singelaktörer och paraply- och säljbolag. Små och flexibla konstellationer som passar mycket bra för dagens lättrörliga marknad. Medan det här är en lösning som fungerar bra när det rör sig om få till få-relationer så finns det gott om utrymme för förbättring när man ser till den stora bilden och till framtiden. Inte minst för konsulterna själva.

 

Utmaningar med att vara egenföretagare

Det är klart lockande att bli egen som konsult. Det finns gott om jobb, det ger en skön känsla av frihet och kontroll att själv kunna styra sin tid och sina uppdrag, det är lättare att hitta en livsbalans när man är sin egen chef och det är lärorikt och stimulerande att växla mellan olika sorters uppdrag och kunder. Det har dock sina utmaningar.

 • Utmaning att hinna bygga och vårda relationer. Att ha gott om uppdrag är ingenting att klaga över men rätt som det är står man utan uppdrag och måste sälja in sig själv på nytt. Som giggare saknar man oftast det nätverk som behövs för att paketera och sälja in sin kompetens och sitt varumärke. 

 • Jobbet är mer än bara jobb. Varje konsult vill helst av allt hitta roliga och meningsfulla uppdrag som ger mer än bara betalt. Man vill kunna hjälpa kunden att utvecklas samtidigt som man själv får en kick av jobbet, inte bli inslängd i ett uppdrag för att kunskap och prislapp råkar matcha varandra. Som egen är det svårare att uppmärksammas av de kunder som har behov som man är perfekt för att lösa. Det är tufft att hitta de där uppdragen som man verkligen brinner och passar för. 

 • Bristen på kollegialt utbyte. Bara för att man älskar att vara egen och ha kontroll över sitt jobb betyder det inte att man är en enstöring. Tvärtom är konsulter sällskapliga typer som gillar att umgås med kollegor och att dela med sig av insikter och kunskaper. Man vill kunna få hjälp av andra och ge stöd tillbaka. Ha möjlighet att utvecklas tillsammans med likasinnade. Man vill ingå i ett sammanhang som ger stöd, trygghet, stimulans och roligare arbetsdagar.

 • Att vara egen må ge frihet, men man blir också mer sårbar på marknaden. Det är tuffare att kämpa för bra ersättningar och villkor som egenföretagare.

En digitaliserd mötesplats ger makt åt medlemmarna

Som vi nämnt öppnar digitaliseringen upp för nya möjligheter. Digitala mötesplatser som Hemnet och Tinder kopplar framgångsrikt ihop både människor och behov och resurser, och den typen av värdeskapande communities dyker upp på allt fler områden. Det är hög tid att konsultbranschen också får sin mötesplats där konsulter, kunder och andra aktörer kan mötas för att få ut det mesta och det bästa av varandra.

Som konsult ger den här mötesplatsen möjlighet till just det sammanhang man saknar. En plats för att möta kollegor för allt från After Work till kompentensutveckling och samarbeten i agila team. Inte minst får man den trygghet som det ger när många värnar om varandra. Samtidigt fungerar det som en transparent marknadsplats där mötena med kunderna handlar om mer än bara prislappar och uppdrag. Det blir en digital arena där det verkligen går att matcha intressen, värderingar, specialistkunskaper och hitta de där riktigt roliga och givande jobben.

Cfinder vill vara den här mötes- och marknadsplatsen. Där de egenföretagande konsulterna blir del av ett sammanhang och får mer makt, samtidigt som de kan ge sina kunder mer värde eftersom de lättare kan hitta de uppdrag där de verkligen förstår behoven och kan göra nytta. När människor kan träffas på sina villkor bygger de starka och goda relationer samt bryr sig mer om varandra. Något som leder till både bättre affärer och roligare arbetsdagar. Därför är det hög tid att digitalisera konsultbranschen.

Läs mer om hur cfinder ser på egenföretagande konsulter och uppdrag.

FÖLJ OSS & REGGA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV

6 reaktioner på ”Därför får konsulterna mer trygghet och frihet i en digitaliserad konsultbransch”

 1. Jag har varit egen konsult sedan januari 2008. Det stämmer bra det ni skriver. Dock finns det två jobbiga trender som pågått under en längre tid.
  Super specialist nischning och hård prispress. Kraven på bransch, profession, huvudprocess, applikation har alla skruvats upp rejält. Jag har inte nämnvärt högre arvode idag än 2008. Resurs och kunskap har flutit ihop.

  1. Håller med dig. Det är dessutom liten skillnad mellan senior och junior. Samtidigt vet vi att kundnyttan i det vi konsulter bidrar med ökar enormt med rätt konsult för uppgiften och hur väl teamet man jobbar i fungerar. Kunderna når helt enkelt sina mål bättre genom att betala ett högre arvode för rätt konsult. Problemet är att kunden ofta hamnar för långt ifrån urvalsprocessen när de bara får ett antal, vad de tror, ”likvärdiga” CV’n presenterade för sig och då blir priset ofta avgörande.

   Vi jobbar för att minska gapet mellan kund och konsult, mellan behov och lösning, vilket bidrar till högre arvoden och till lägre kostnad för kunden.

  1. Knappt vi heller! Under januari lanserar vi plattformen för 100 utvalda Piloter som kommer att klämma, känna och ge feedback. Inte långt därefter kommer fler – med bara en knapptryckning kunna ladda upp CVn och uppdrag för att sekunden efter snabbt och enkelt bli sökbara. Så grymt att vi nästan baxnar!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

hitta uppdrag