Elisabet cfinder

Hur blir jag konsulten som alla vill ha?

Använd din egen utveckling, nätverk och reflektion som verktyg för att bli en bättre konsult

Elisabet är senior konsult och egenföretagare, en av grundarna för cfinder och på sidan om är hon silverkonstnär. Hon sjunger och lär sig för tillfället dessutom att spela dragspel. Att hon är en nyfiken person som älskar att lära sig nya saker är tydligt, men vad har drivit henne och vilka erfarenheter har hon tagit med sig för att ständigt bli en bättre konsult och leverantör? Vi åkte till Elisabets hemmakontor för att få veta mer.

Huset ligger alldeles bredvid skogen och det blir tydligt under intervjun att skogen och reflektion är delar av Elisabets framgångsrecept. Hemmet är, precis som Elisabet, mångfacetterat med en känsla av Dalarna, varma färger och personliga ting. Det personliga och kreativa är återkommande även i hennes sätt att tänka om sina uppdrag. Men vi börjar från början.

Elisabet startade sin ledarkarriär som anställd konsult på VM-data 1997 och gick snabbt in i projekt- och ledarroller. Hennes bas är systemvetenskaplig. Redan som 14-åring lärde hon sig att hantera kunder i sin morbrors mataffär. Där började intresset att gro för affären, hur kunden tänker och vad kunden behöver. Numera driver hon bland annat större komplexa förändringsprojekt och systemleveranser, ofta som brygga mellan leverantörer och kunder, men alltid med ena foten i det medmänskliga och ledarskapet. Det medmänskliga är centralt i allt Elisabet gör.

Systemleveranser och relationer i förening

”Jag går igång på ledarskap och affärsrelationer! Jag har sett många bra och många dåliga chefer. De som inte är bra chefer saknar ofta stöd från sina chefer i form av tydliga mål och bra feedback, vissa ledare är inte trygga i sin roll eller position, vilket gör att de blir rädda”. Elisabet menar att man ofta, oavsett uppdragets formulering, hamnar i att hantera mänskliga relationer och att en del av konsultens uppdrag är att stötta så att dessa fungerar. ”Du måste vara kommunikativ, möta kunderna på riktigt.” säger hon.

Som exempel på hur it-uppdrag blandas med vikten av mänskliga relationer beskriver Elisabet rollen som stöd för upphandlande chefer inom offentlig myndighet. En administrativ chef kan bli ansvarig för komplexa avtal och ska dessutom förstå systemimplementation i alla dess faser. Affärsrelationen mellan kunden – myndigheten – och leverantören är långsiktig och behöver bygga på en god relation och förtroende. Målet är att kunna sätta sig in i en sådan affär snabbt, stötta med kompetens kring systemleverans och verka för en god relation mellan kund och leverantör. Här är det mänskliga perspektivet, kopplat till kompetens om systemleveranser och affärsmannaskap, en viktig kombination som behöver vara grunden för uppdraget.

”Ofta kommer jag in när det redan har blivit utmaningar i projektet och då behöver jag vara snabb, analytisk och vinna förtroende från båda parter” säger Elisabet.

Affärsmässighet utanför boxen

Elisabet konstaterar att uppdraget faktiskt inte alltid stannar vid uppdragsbeskrivningen. Den viktigaste framgångsfaktorn säger Elisabet ”är att se människan i uppdraget så att jag kan bidra, inte alltid i den uttalade rollen, utan förstå människan och kunna agera utifrån det”.

Ibland kräver det att man tänker och agerar utanför boxen. Då är det ännu viktigare att ha en god relation till sin kund och en överenskommelse om vilka mandat man har. Man måste veta när man kan fatta beslut på egen hand eller när kunden vill att man bollar tillbaka ansvaret. ”När detta funkar bra får jag ofta feedback att min kund ”inte skulle klarat sig utan mig”, det är fint” säger Elisabet.

Feedback från kunden, en viktig motor

Hon fortsätter med att berätta att ”Jag tror att den feedbacken grundar sig på att vara affärsmässig, se det behov som min uppdragsgivare och dennes organisation har, och agera. Då kan jag erbjuda avlastning och ibland en bättre arbetssituation för min kund. Feedbacken jag får från mina kunder utvecklar mig mycket. Det ger mig styrka att fortsätta jobba med tydligt agerande även om inte alltid uppdragen är tydliga.” Elisabet konstaterar att du som konsult behöver ha en professionell inställning i alla skeenden i uppdraget. Att tänka utanför boxen för att addera värde, men alltid inom ramen för de affärsmässiga förutsättningarna.

Elisabet har samlat på sig erfarenhet och noterat vad som fungerar och inte fungerar för att lyckas i ett uppdrag, att bli efterfrågad och få nya. Hennes erfarenheter är att ärlighet, öppenhet och tid för reflektion är några viktiga aspekter för att bli en bättre konsult. Som ny konsult kan det vara överväldigande och svårt att sortera.

Var öppen och ärlig – det är okej att inte kunna allt

Elisabets råd är tydliga. Var diplomatisk men våga komma med förslag till kunden om det du ser. ”Ha vidvinkeln på dig i ditt uppdrag och var ärlig, men om sedan kunden säger – fast det här kommer vi inte göra nu – släpp då taget”, dvs var lyhörd för vad kunden vill att du ska göra. Flexibilitet, lyhördhet och empati är bra egenskaper att jobba på.

Det är lätt att som ny i branschen försöka släta över eller dölja det man inte kan. Elisabet menar att det är helt okej att vara osäker och att du lär dig kontinuerligt. För henne är reflektion en av de viktigaste ingredienserna i att både kunna leverera det bästa till kunden men även ett medel för att utvecklas själv och att kunna utnyttja möjligheterna det innebär att vara egenföretagare.

Reflektion för att bli bättre

Att reflektera över vad som har gått bra eller inte och varför är en förutsättning för att utvecklas som konsult. Lägger du medvetet in den reflektionstiden kan du kapitalisera på din kunskap menar Elisabet. Reflektion hjälper dig att sätta sina erfarenheter i relation till tidigare kunskaper, att skapa en databas över vad du har lärt sig och en grund för att kunna använda de kunskaper och färdigheter som du bygger upp. ” För mig handlar det mycket om att avsätta tid för min tanke så att min kund får ut det de behöver av min hjärna, dvs att jag har tänkt igenom det jag ska göra” Ofta resulterar reflektionstiden i att kunna gå tillbaka till kunden med en ny lösning eller idé på ett trovärdig och underbyggt sätt.

”Är det något problem i uppdraget så är det ju inte så att jag alltid löser det på plats…” säger Elisabet. Hon beskriver hur hennes bästa lösningar ofta kommer till ute i skogen eller medan hon jobbar med smide.

Reflektion för att säkra kvalité

Elisabet är också tydlig med att reflektion krävs för att bibehålla kvalitet i allt du gör. Som exempel nämner hon slutrapporter till kunden. För att lämna ifrån sig en kvalitativ slutrapport krävs tid och reflektion. Fuska aldrig över leveransen utan bygg upp en välgrundad rapport för kunden menar Elisabet. Utgå från att kunden vill och tar sig tid att läsa kvalitet. ”Jag har jobbat med firmor som levererar 250 sidor power-point! Helt omöjligt att överblicka”.

Nu börjar intervjun gå mot sitt slut och vi går igenom några sista tips och reflektioner. Elisabet konstaterar att ständig utveckling är både nödvändig och en förmån för dig som konsult och att utveckling kan innebära både kompetensutveckling på egen hand eller genom nätverk.

Lägg tid på förkovring och nätverka

Som egenföretagare behöver du driva din egen kompetensutveckling och för att vara en konsult av värde för kunden behöver du vara nyfiken och kunnig, så lägg tid på förkovring, uppmanar Elisabet. Genom att gå kurser, läsa mycket och lyssna på andra människors erfarenheter utvecklas du och befäster dina kunskaper. Dessutom betonar Elisabet vikten av att nätverka. Kollegors bidragande kompetens kan ofta vara det som gör dig till en riktigt bra konsult.

Sedan ett halvår tillbaka är Elisabet delägare i cfinder. Hon menar att det tajta nätverk hon får här, både genom nära vänner och kollegor liksom nya förmågor i nätverket, ger henne en naturlig plats att samverka. Ensam är inte stark utan Elisabet uppmanar alla att klona sig ibland, det vill säga dela med sig av både sina kunskaper och affärsmöjligheter, likväl som att nätverket kan hjälpa dig lösa situationer när du har kört fast.

Konsulten som alla vill ha

För Elisabet började resan som egenföretagare med en vision. Visionen var att få vara sin egen chef. Som förebild hade Elisabet en annan kvinna som hon såg som professionell och framgångsrik och som gjorde skillnad för kunderna i sina uppdrag.  Varför inte jag, tänkte Elisabet. Under sin coachutbildning smidde hon sina planer för att sjösätta det egna företaget och våga släppa en fast anställning när förutsättningarna kom på plats. Idag jobbar hon helst i fristående uppdrag även om hon kortare perioder går in i linjeuppdrag. iCool AB är på banan och uppdragen kommer in. Elisabet lever den vision hon satte upp för sju år sedan.

En förebild hjälpte Elisabet att tro på sig själv och kanske kan Elisabet bli en förebild för dig?
Vill du veta mer om Elisabet spana då in www.icool.se.

Läs mer om hur cfinder ser på egenföretagande konsulter och uppdrag här.

FÖLJ OSS & REGGA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

medlemskap priser