Jonas blogg

Hur jag utvecklar mig som processledare i en innovativ miljö

Vi träffade Jonas Boutani Werner, grundare, delägare och facilitator i Fantastic Studios, en global, Skandinavisk kreativ konsultbyrå och experter på facilitering. Jonas har mer än 15 års erfarenhet som processledare och har utbildat hundratals processledare i innovations- och förändringsarbete. Allting började med ungdomsorganisationen PeaceQuest och ett UD-finansierat projekt med uppdraget att jobba med konflikthantering och fördomar mellan israeliska och palestinska ungdomar. Han fortsatte som processledare i olika roller och var med och startade Fantastic Studios.  Han har också har en bakgrund inom improvisationsteater, ett område han säger är en tillgång i sitt arbete som processledare och facilitator.


Fantastic Studios jobbar med innovation, organisationsutveckling och strategiskt lärande

Världen förändras ständigt, vilket är en utmaning, både för individer, projekt och organisationer. Jonas berättar att de jobbar med tre
sammanlänkade områden; innovation, organisationsutveckling och strategiskt lärande. Under samtalet återkommer Jonas till innovation och kreativitet, i kombination med lärande, som viktiga byggstenar i att utveckla sina kunder och som processledare. Att bara vara kreativ och innovativ är däremot inte ett självändamål utan ligger till grund för att skapa konkret förändring och resultat.

– Vi på Fantastic Studios gör allt detta men vårt fokus ligger på lärande och innovation. Vi tar ofta utgångspunkt i design thinking-processer men arbetar också med att utveckla kultur och arbetssätt som stärker kreativitet och problemlösning i grupp. Vi har en tag-line som är Making people smarter together. Hur blir vi riktigt bra på att jobba i grupp och hur får vi gruppen och projekten att gå åt samma håll?

Jonas beskriver hur förändring, oavsett om det gäller en lagändring, nya tekniska utmaningar eller en hel bransch i förändring, kräver tydlig process och förhållningssätt av processledaren.

Ofta vill kunden först få hjälp med idéutveckling, dvs att vaska fram nya idéer. Sedan kommer de tillbaka för att få stöd i att arbeta med hela innovationsprocessen, från att formulera utmaningen till implementera lösningar. Sedan kommer frågan om hur de kan utbilda de anställda som processledare för att kunna fortsätta med innovationsarbetet och för att driva förändringsarbete i sin egen organisation och ute hos kunder.

Han beskriver att ramverket för processledning/facilitering som Fantastic Studios använder och lär ut kan hjälpa en konsult att utvecklas. Främst genom att de lär sig inta en mer guidande roll, som alternativ eller komplement till expertrollen. Rollen i kombination med några principer och verktyg gör stor skillnad och ger en trygghet som många längtar efter i mötet med kund oavsett om innehållet och målet är en produkt, en process eller ett arbete för organisationskultur.

– Vi är experter på facilitering – ”facil” betyder enkel och facilitering betyder således att ”göra enkelt”. Det kan vara bra att påminna sig om i mötet med alla avancerade verktyg och workshopupplägg som finns där ute, säger Jonas.

Att vara processledare eller facilitator innebär att vara med och driva på från början till ett färdigt resultat, där din kund står för
innehållet och du för att säkerställa processen. Det är en annorlunda ledarroll som kräver mycket men också erbjuder många möjligheter för konsulter.

Facilitatorn är en guide, en coach och en tjänare. Det är facilitatorns roll att driva processen framåt, tydliggöra beslut för
deltagaren/kunden och att skapa en kreativ och innovativ miljö och kultur, där alla är delaktiga samtidigt som gruppen uppnår konkreta resultat. Att få personer i en grupp eller organisation att känna trygghet, vara kreativa och
öppna för förändring kan vara utmanande. Men Jonas beskriver hur en väl förberedd processledare med enkla medel kan skapa trygghet i gruppen och en kreativ miljö.

Han betonar samtidigt vikten av att förstå och anpassa upplägg till sina deltagare. Människor lär sig och arbetar på olika sätt och genom att variera metoder kan behov hos personer med olika ”modaliteter” tillgodoses. En del arbetar bäst audiovisuellt dvs genom att höra och se visualiseringar av det som de ska göra eller lära sig. Men en grupp gynnas så gott som alltid av att även få använda kroppen, interpersonella (samtal) och intrapersonella (enskild reflektion) moment. Detta är viktigt och en central del även när Fantastic Studios gör riktigt stora workshops med hundratals deltagare.

Jonas och Fantastic studios arbetar så gott som alltid med action learning – det betyder att lärande och görande är sammankopplat. – Vi låter folk göra för att lära och hjälper dem att lära av det de gör, säger Jonas.

Som konsult, oavsett bransch och om du är specialist, chef eller generalist, är din uppgift att skapa resultat i en förändringsprocess. Jonas menar att det är viktigt att få pröva själv och utveckla sitt personliga ledarskap utifrån en fungerande metod, för att sedan få verktyg och skapa sin egen och kreativa trygghet i rollen som processledare.

Vill du veta mer om Fantastic Studios? På hemsidan www.fantasticstudios.com finns filmer och intervjuer från arbetet med bl.a. Greenpeace och reklambyrån Stendahls, som ger en inblick i känslan på deras workshops. Fantastic Studios arbetar i privat, offentlig och ideell sektor och har bland många andra jobbat med ICA, Lunds Kommun, Renault, Svenska Institutets ledarskapsprogram (under 6 år), RFSU, Naturskyddsföreningen och innovationsbyrån Above.

FÖLJ OSS & REGGA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

hitta uppdrag