OM PERSONUPPGIFTER

Hantering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)*
När du lämnar dina personuppgifter till oss på Competence Finder Sweden AB (cfinder) vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om. I den här texten kan du läsa om hur cfinder behandlar personuppgifter och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på hello@cfinder.com

* Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress och mejladress.

Därför behandlar vi dina personuppgifter
Cfinder använder personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att kontakta våra kunder. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv – när du kontaktar oss. 

Exempel på vad vi använder personuppgifter till:
• För att kunna skicka informationsbrev och erbjudanden, göra kundundersökningar eller kontakta dig per telefon.
• När vi svarar på frågor via webben, telefon eller chatt behandlas personuppgifter i form av till exempel namn, mejladress och telefonnummer.
• För att säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i en organisation behandlar vi uppgifter om medlemskap.
• För att ge en så god användarupplevelse som möjligt när du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om till exempel ip-adress, operativsystem och geografisk placering.
• I de fall vi får in personuppgifter för personer med vilka vi saknar ett avtalsförhållande med används uppgifterna endast i avsett syfte.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut, med beaktande av reglerna om sekretess, till andra bolag inom vår koncern och samarbetspartners för något av ovan nämnda ändamål eller för att erbjuda dig förmåner som medlem. I vissa fall är vi även skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter. Personuppgifterna kan komma att kompletteras med uppgifter ur offentliga register, främst Statens personadressregister (SPAR).

Enligt lag har cfinder en dokumentationsskyldighet. Den innebär att vi är skyldiga att spara personuppgifter så länge det krävs för administrering. Personuppgifterna sparas inte längre tid än nödvändigt och behandlas bara om det finns lagligt stöd.

Personuppgifterna lagras inom EU/EES. 

Sanktioner mot terrorism
Cfinder är skyldigt att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat angående personers inblandning i terroristhandlingar, samröre med terrorister och anknytning till vissa regimer utanför EU.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade och flyttade samt att göra invändningar mot behandling. Du har närsomhelst möjlighet att avregistrera dig från reklam eller andra utskick från cfinder. Var dock uppmärksam på att om du bett om att bli raderad hos oss, så finns du fortfarande kvar i allmänna register, varför cfinder kan komma att köpa in dina uppgifter därifrån.

Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter är du välkommen att skicka en skriftlig begäran, undertecknad av dig, till adressen nedan.

Vill du inte ha direktreklam från cfinder kan du enklast avregistrera dig genom att mejla hello@cfinder.com.

Som registrerad hos oss har du även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Information om hur du går tillväga får du på datainspektionen.se eller genom att ringa 08-657 61 00. Personuppgifter behandlas av cfinder i enlighet med gällande Dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR).

Personuppgiftsansvarig
Competence Finder Sweden AB
Org.nr 559182-5376
Eriksdalsgatan 24
118 59 Stockholm

För att få kontakt med vårt Dataskyddsombud, mejla hello@cfinder.com

FÖLJ OSS & REGGA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV

Nästa frukost

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Välkommen den 5 oktober 07.45-08.45

hitta uppdrag