IT framtiden konsulter

IT byter roll och IT-ekosystemet förändras – hänger du med?

”Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” Det kan man läsa i regeringens och Sveriges digitaliseringsstrategi. Fina ord, men vilka trender, möjligheter och hot ser vi egentligen i samhället och i IT-branschen? Vad behöver vi göra för att gå i riktning med visionen och vad behöver du med IT-kompetens veta om framtiden för att ligga i framkant?

Vi intervjuade Freddie Rinderud, senior advisor på Radar för att förstå vilka strömningar som syns i samhället och IT-branschen och hur det påverkar din arbetsmarknad nu och framöver. Freddie har lång erfarenhet inom IT, med början som IT-chef hos ett mindre mediabolag i ett antal år, för att sedan gå vidare som marknadsanalytiker. Idag arbetar han främst som strategisk rådgivare till IT-leverantörer och större IT-köpare. Han föreläser som expert inom IT-ekosystemet och rör sig lätt mellan både politiska beslut, branschens förändringar och andra större samhällsfaktorer. Fun fact är att han även på fritiden är engagerad och driver organisationsutveckling som domarchef i Stockholms Ishockeyförbund.

IT-ekosystemet i samhället

Så vad innefattar IT-ekosystemet? Freddie beskriver begreppet som lite löst men att det egentligen innefattar alla köpare och säljare av IT eller de som köper varor och tjänster där IT är en del av produkten. Traditionellt har typiska IT-tjänster funnits inom drift, underhåll och support men kompetensbehovet förändras snabbt. Förutsättningarna för att Sverige ska hinna med beror inte bara på tekniken utan också på samhällsförutsättningar, ekonomiska villkor och en flexibilitet i åtgärder och fokus, både från regeringshåll och alla som jobbar inom branschen.

En ung bransch i förändring

Freddie menar att regeringens mål är en utmaning eftersom villkoren för att vara bäst kan förändras med en tweet idag. Samtidigt säger han att ”ska vi lyckas upprätthålla konkurrenskraften och välfärdssamhället, med tanke på att vi är ett högkostnadsland, då måste vi ligga långt fram”.

Förändringen som IT-branschen står inför innebär att IT får en förändrad och mer betydande roll, från att vara verksamhetsstödjande till att vara en integrerad del av verksamhetsprocesserna. Det innebär också att kompetensbehoven och branschens profil förändras. Freddie summerar förändringen med ”När jag började i branschen för 20 år sedan hade IT precis kommit upp ur källaren och fick bara veta vad verksamheten höll på med i stort…idag ska du helst förstå kundens affär bättre än de gör själva” En konsekvens av att rollen förändras är att kompetensbehoven också förändras med den.

I sin rapport ’Utmaningar i Nationens Intresse, 2019’ konstaterar Radar att ”skapa nya processer, produkter och affärsmodeller baserade på digital teknik kräver en annan lokal närvaro och ingående kunskap om de lokala förutsättningarna än traditionell IT-drift och systemutveckling.” Samtidigt har samhällsförändringar med ökad politisk osäkerhet, handelskrig och embargon förändrat behoven av säkerhet i den digitala handeln. Tre områden som Radar identifierar i sin rapport, där digitaliseringen skapar avgörande förändringar och krav, är resursförsörjning, säkerhet och energiförsörjning.

Från global till lokal marknad

Ordet digitalisering har blivit både uttjatat och felanvänt säger Freddie, men den verkliga betydelsen innebär en datorisering genom hela verksamhetsprocessen. Denna förändring driver på en ökad standardisering, där företag som Google och Microsoft Azure tar över de paketerbara tjänsterna, det vill säga allt som är standardiserat blir storskaligt. ”här ser vi en ökad off-shore…kanske inte traditionell som att Tieto bygger ett outsourcingcenter i Indien utan det handlar om de globala molnjättarna”. Det industriellt producerade blir flyttbart och kan även fortsättningsvis produceras off-shore. Freddie menar att inom dessa områden kommer vi inte bli störst eller bäst eftersom vi är ett högkostnadsland, även om nya kompetensområden fortfarande har en viss efterfrågan, såsom molntjänster, AI och IOT. Istället blir den lokala kännedomen och flexibilitet i kompetens avgörande för att bli eftertraktad på marknaden och för att vi ska vara kunna tävla om att bli bäst.

Vad är en IT-leverantör

Omstruktureringen av branschen gör att IT-leverantörernas inriktning håller på att förändras och så även kompetensbehovet ”Det blir allt svårare att säga om du är IT-konsult eller affärskonsult, verksamhetsutvecklare eller IT-arkitekt, samhällsbyggnadsingenjör eller IT-arkitekt. Du kommer att behöva bägge kompetenserna”. Flera exempel som förtydligar skiftet är ingenjörsföretag, samhällsbyggnadsföretag, teknikkonsulter och industrikonsulter. Idag kan man inte längre bygga en industrirobot utan att den är smart och uppkopplad och snart kommer det att vara självklart, när man bygger en ny väg, att trafikflöden går att mäta i realtid och ta del av det genom öppna API:er.  Branscher och kompetenser som traditionellt kommit från exempelvis ekonomihållet eller bilbranschen som ovan, är idag även IT-leverantörer och en del av IT-ekosystemet. De behöver kunna IT integrerat med affären. Affärsmodellen förändras och behovet att förstå och utnyttja korsbefruktningen mellan IT och affären är stor. Utmaningen för alla som är verksamma inom IT är att bredda sin kompetents mot affären eller till och med ta steget att omskola sig helt. Samtidigt förändras marknaden genom att medarbetare i andra branscher går från affärssidan mot en integrerad IT-kompetens. Vilka som är IT-leverantörer har därmed börjat omdefinieras.

Lokal kännedom, närvaro och kombinerad kompetens

Som en följd av industrialiseringen minskar den lokala efterfrågan på de renodlat tekniska kompetenserna. Undantaget är vissa spetsområden såsom IT-säkerhet vars marknad ökar och där det kommer fortsätta att vara kompetensbrist. Behovet av infrastrukturtekniker och andra driftsteknikfunktioner har redan stagnerat och bedöms minska avsevärt. Men all denna kompetens finns och behöver omskolas i takt med att IT-ekosystemet förändras menar Freddie. Istället kommer det att bli brist på individer som har en mer strategisk- och kombinerad kompetens. Han menar att den lokala kännedomen, en genuin förståelse för företaget, branschen och verksamheten kommer att bli avgörande när digitaliseringen är integrerad i alla delar av affärsverksamheten. Den djupa förståelsen kräver en lokal närvaro och kompetens inom affärens alla delar, en ’Local footprint and presence’. ”Vi måste förstå kundens verksamhet bättre än kunden och driva utvecklingen hos kunden, IT är en bisak…den lokala kompetensen och kulturen kan vi inte outsourca”.

Kompetensbristen är akut, hur löser vi det?

Freddie betonar att kompetensbristen alltid har funnits inom IT-branschen men att den nu är akut. Han ser en tendens att underskatta behovet av omskolning och vilka insatser det kräver i politiska beslut och investeringar i branschen. Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga kompetensbehoven men insatserna tar för lång tid och görs i för liten skala menar Freddie. Möjligheter till omskolning eller utveckla spets- och kombinerad kompetens behöver öka snabbt. Dessutom är halveringstiden för kunskap kortare än någonsin. Kompetensutvecklingen måste därför ske kontinuerligt. Kompetenser som applikationstekniker, infrastrukturtekniker och andra driftsteknikfunktioner har redan stagnerat och bedöms minska avsevärt. Å andra sidan finns all denna kompetens som behöver utnyttjas och omskolas i takt med att IT-ekosystemet förändras. Ökat kompetensbehov finner vi i behovet av en mer kombinerad kompetens som ser ut att bli den stora vinnaren framöver, tillsammans med IT-säkerhetskompetens.

Kompetensbristen är stor men branschen har potential att minska detta. IT-branschen är idag fortfarande över lag en mansdominerad bransch, där kvinnor både har svårare att ta sig in och svårare att stanna kvar på grund av branschens strukturer. Freddie beskriver en långsam förändring, där det idag finns ett antal IT-leverantörer som aktivt arbetar för att få in fler kvinnor – och lyckas rätt bra med det. Han konstaterar ändå lite torrt att ”ska vi klara kompetensbehovet nu och framöver så kan vi inte ha en kultur där halva befolkningen inte känner sig välkomna!”.

Freddie betonar att typen av jobb kommer att vara i ständig förändring. Att vara flexibel och ständigt värna om sin egen kompetensutveckling kommer att vara nödvändigt. Många kommer att byta typ av jobb och kompetens kontinuerligt för att nischa in sig och förbli attraktiv inom branschen.

Trenden inom IT och omvärlden

Vi avslutar med att konstatera att förändringarna inom IT-branschen innefattar mycket mer än teknisk utveckling. Det världspolitiska läget, politik och andra samhällsfaktorer påverkar branschen direkt. Freddie beskriver hur makrofaktorer, som till exempel Sveriges BNP, statslåneräntan i USA eller inflationstakt, som tidigare låg till grund för analyser kring trender i framtiden, idag inte har samma betydelse. Förutsättningarna förändras med ett klick och osäkerheten i världen påverkar IT-branschen direkt. Huawai är ett bra exempel menar Freddie. ”I princip över en natt tvingades vissa IT-avdelningar börja byta ut produkter och vissa IT-leverantörer att börja redovisa produktval i den interna produktionen för sina kunder”.

Freddies tips för att du ska hänga med som konsult i det föränderliga IT-ekosystemet, i alla fall på medellång sikt, är ”Skaffa dig kompetens inom de teknikområden eller plattformar som vinner marknadsandelar, till exempel ny IOT, AI, säkerhet eller hos molntjänstleverantörerna – eller så behöver du vara riktigt vass på en process eller bransch eller en typkund”.

Läs mer om hur cfinder ser på framtiden för egenföretagande konsulter och uppdrag här.

FÖLJ OSS & REGGA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *